Mandalashop
kop1
11 12 15 16 26

1

X

>>

6-11

Mandala 11

Roos aan de horizon

Deze tekening is gemaakt op het eiland Mallorca, waar ik vakantie vierde. Met de blauwe zee als uitzicht en een roos die voor mij op tafel stond werd ik geinspireerd tot deze mandala. De driehoek met de punt omhoog en de boom die achter deze driehoek staat willen kracht uitdrukken. Deze mandala heb ik al diverse keren gebruikt om te sturen naar mensen die een verlies te betreuren hebben. En steeds komt de boodschap over die met deze mandala wordt uitgedrukt.

2

X

>>

6-12

Mandala 12

Ooievaar

In het centrum de ooievaar, symbool van brenger van nieuw leven. Daarom heen de vier elementen. Water/Lucht/Aarde/Vuur. Aan de rand dertien zonnebloemen. Deze mandala teken ik na het eerste jaar van een opleiding tot psycho-sociaal werker. In dit eerste jaar van deze opleiding werken de studenten veel aan zichzelf en komt er heel wat boven drijven in de groep. De ooievaar staat daarom voor de nieuwe fase die wij als studenten ingaan na het eerste jaar. De vier elementen symboliseren alle aspecten in mij zelf waar ik mij nog niet bewust van ben. Het getal dertien van de zonnebloemen staat voor de transformatie die wij als studenten in deze opleiding doormaken. De zonnebloem zelf staat voor mij als zeer vruchtdragend door de vele zonnebloempitjes. Uiteraard verstuur ik deze kaart regelmatig bij een geboorte van een baby aan de ouders. De nieuwe ouders zullen door het ouderschap waar zij voor staan een hele transformatie doormaken, waarbij zij geconfronteerd worden met de vier elementen. Door het nieuwe kindje in het gezin leren zij (als het goed is) aspecten van zichzelf kennen, waar zij nog niet bewust van zijn.

3

X

>>

6-15

Mandala 15

Vredesduiven

Op de achtergrond staat een zespuntige ster ook wel Venus ster genoemd. Deze ster is opgebouwd uit een driehoek omhoog gericht en een driehoek naar beneden gericht. De 1e driehoek is mannelijk en de 2e driehoek is vrouwelijk. Het harmonisch samen smelten van deze driehoeken geven de aanwezigheid van Liefde aan. De slang, door mij gezien als transformatie symbool, kronkelt zich om deze Venus ster heen. Zonder de veranderingen die bij transformaties horen kan er geen harmonie zijn. Harmonie kan geboren worden uit het samensmelten van tegendelen. Pas dan kan de vredesduif zijn vleugels uitslaan.

4

X

>>

6-16

Mandala 16

Esscher mandala

Deze mandala is ontstaan door binnen de cirkel met een passer vrij te werken. Steeds weer nieuwe snijpunten met nieuwe lijnen verbinden. Zo is deze esscher achtige mandala ontstaan, met in elkaar over lopende vissen en vogels.

5

X

6-26

Mandala 26

Parel op de weg

Deze mandala heb ik getekend voor een collega, die de fase van arbeid in haar leven afsloot. In het centrum een parel met haar tere stralende glans, wordt zij als vrouwelijk beschouwd, waarbij de kogelronde vorm als verwijzing naar volmaaktheid geldt. De parel is ook symbool voor verborgen kennis en esoterische wijsheid. Het oog binnen een driehoek met de punt omhoog is symbool van de alomtegenwoordige Godheid. Het hexagram is sinds de oudheid het symbool van de vereniging van de mannelijke en vrouwelijke driehoek, die samen een harmonisch geordend gesloten dualistisch stelsel vertegenwoordigen. De Alfa en de Omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, heb ik gekozen als symbool voor de nieuwe levensfase. Er was een begin en nu is er een einde aan de werkzame periode. Ook de poort wijst naar een nieuwe weg die ingeslagen wordt. De vissen staan symbool voor de diepere lagen van de persoonlijkheid, die samenhangen met leven schenkende kracht. Het getal zeven, van de zeven sterren, wordt in veel culturen als heilig beschouwd. Bij de joden zie je dat terug in de zevenarmige kandelaar (menora), die vermoedelijk op een vierdeling van de 28 daagse maanbaan teruggaat, als ook op de zeven planeten. De klimop, een gewas met altijd groene blaadjes, roept de gedachte op van onsterfelijkheid, symbool van trouwe Liefde en Vriendschap.