Mandalashop
kop1
92 97 101 102 103

1

X

>>

9-92

Mandala 92

Spuitende vis

Deze vis, die een balletjes fontein omhoog spuit, staat symbool voor de mens, die in staat is te beseffen dat iedereen zijn eigen wereld maakt. De werelden die worden gesymboliseerd door de twee cirkels met zespuntige ster. Deze ster is opgebouwd uit twee gelijkzijdige driehoeken, die symbool staan voor het mannelijke en vrouwelijke principe, ineengestrengeld door de onvoorwaardelijke Liefde. De mens die leert van zijn confrontaties, en daarin zijn eigen spiegelbeeld kan herkennen, groeit in bewustzijn. Ontdek het verschil in de wereld van de ander met die van jou zelf en omarm ieder leermoment. Het zal rijker maken.

2

X

>>

9-97

Mandala 97

Tiendeling

Deze mandala is getekend in het ziekenhuis na een operatie. Figuren ontstaan vanuit het onbewuste, die op het moment dat ik dit tekende nog helemaal geen betekenis hadden. Pas in een later stadium kreeg ik het gevoel dat ik iets had weer gegeven van het verdriet dat kort na de operatie in alle hevigheid naar buiten wilde.

3

X

>>

9-101

Mandala 101

Zwanenspiegeling

Deze mandala geeft een gevoel weer, dat ik had bij een arts die mij opereerde. Soms komt het voor dat je mensen ontmoet waarbij je het gevoel krijgt deze persoon al veel langer te kennen, zonder dat dit ook echt zo is in dit huidige leven. Het is net of je in een spiegel kijkt. Achteraf bleek deze persoon diverse horoscoop standen parallel te hebben aan mijn horoscoop standen.

4

X

>>

9-102

Mandala 102

Zonnebloem

De zonnebloem binnen de driehoek met de punt naar boven gericht, de krachtdriehoek. Ik kies voor een zonnebloem, als ik een waardevolle vriendschap wil weergeven. De zonnebloem met zijn vele dicht opeen gepakte zaden, geeft de vruchtbaarheid aan, die een goede vriendschap kan geven. Het spiegelen naar elkaar toe en een juiste blik maken dat je kunt oogsten. Dit wordt gesymboliseerd door de druiven.

5

X

9-103

Mandala 103

Vissendraaimolen

In het centrum van deze mandala zijn vier vogels getekend, die elkaar met de staartpunten raken. Zij vliegen met een groene tak in de snavel de cirkel uit. Actie is reactie en de vissendraaimolen komt tot leven.